Glasvezel Schinnen

In Schinnen zijn er volop mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk. Schinnen beschikt over een eigen glasvezelring, waardoor bedrijven tegen gunstige condities een aansluiting kunnen realiseren.

Doe de glasvezel postcodecheck

Bedrijventerreinen in Schinnen

Speciale mogelijkheden zijn er voor bedrijven in Schinnen die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Canisius en de Breinder. Op beide locaties is het mogelijk om een snelle internet verbinding aan te vragen over glasvezel.

Deel uw glasvezelverbinding in Schinnen

Indien u met meerdere deelnemers in een enkel pand zitten, dan is er de mogelijkheid om uw glasvezelaansluiting te delen om zo kosten te besparen. Alle deelnemers die meedoen aan deze constructie moeten gevestigd zijn hetzelfde fysieke pand Een van de partijen moet aangesteld worden als hoofdcontractant en betaald de fysieke verbinding (glasvezel access). Gebruikelijk rekent de hoofdcontractant de aansluit- en maandelijkse kosten van de glasvezel access door aan de overige deelnemers. Elke deelnemer kan een selectie van diensten afnemen bij IP Visie waarbij ze individueel gefactureerd worden. Al de afgenomen diensten per deelnemer zijn afgeschermd, andere partijen hebben dus geen toegang tot uw diensten.

Redundante verbinding

Wanneer het voor uw bedrijfsvoering van cruciaal belang is dat u in verbinding staat met het internet, dan kunt u kiezen voor redundantie. Door het kiezen van redundantie in uw verbinding heeft u zekerheid over de uptime. Er zijn verschillende varianten van een Redundante verbinding Dit kan je onder andere bereiken door een verbinding af te nemen bij verschillende providers met een geografisch van elkaar gescheiden netwerk. Om er zeker van te zijn dat de redundantie die u wenst toe te passen ook de geschikt is voor uw bedrijfssituatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.


Schinnen maakt onderdeel uit van de gemeente Beekdaelen