Glasvezel Roermond

In Roermond zijn er voldoende mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk. Roermond beschikt over een eigen glasvezel infrastructuur, waardoor vrijwel overal in de stad snelle internet verbindingen gerealiseerd kunnen worden tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Doe de glasvezel postcodecheck

Glasvezelnetwerk Roermond

Roermond beschikt over twee belangrijke knooppunten in het glasvezelnetwerk. De stad met ongeveer 60.000 inwoners heeft een grote centrale aan de Kloosterwandstraat. Dit is het centrale punt binnen het glasvezelnetwerk. Van hier vertrekken diverse glasvezelkabels naar de omliggende wijken en diverse bedrijvenlocaties. Daarnaast bevindt zich een tweede knooppunt aan de Neptunusstraat. Ook vanuit hier starten diverse ringen door de stad waarop bedrijven en instellingen kunnen worden aangesloten om zo te profiteren van snelle internetverbindingen. De eenmalige aansluitkosten van een glasvezelaansluiting in Roermond zijn afhankelijk van de locatie van uw pand en de afstand tot de glasvezelinfrastructuur. De maandelijkse abonnementskosten worden onder andere bepaald door de gewenste snelheid voor internet en de looptijd van het contract.

Aansluiting glasvezel Keyport 2020

Roermond is samen met zeven andere gemeenten en diverse onderwijs- en kennisinstellingen onderdeel van Keyport 2020. Deze partijen slaan de handen ineen om de economische structuur van de regio duurzaam te versterken en het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren. Het gaat om een samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Een pilot van de projecten binnen Keyport 2020 was het onderzoek naar de mogelijkheid van een warmtenet in Roermond. De energiehuishouding van bedrijventerrein Roerstreek werd hiervoor in kaart gebracht. Later is bedrijventerrein Willem-Alexander ook bij dit onderzoek betrokken. Een warmtenetwerk in Roermond is nog niet haalbaar. De uitkomst van dit onderzoek verandert niets aan de focus van Keyport 2020 in Zuidoost Nederland. Die blijft uitgaan naar smart industry en biobased & circulaire economie. Een glasvezelaansluiting voor de deelnemende bedrijven en organisaties faciliteert de innovaties binnen deze industrieën.

Glasvezelmogelijkheden op bedrijventerreinen in Roermond

Roermond beschikt over een aantal bedrijventerreinen. Nog niet alle bedrijventerreinen in Roermond beschikken over een eigen glasvezelnetwerk, maar er loopt voor een groot aantal bedrijventerreinen wel een vraagbundelingstraject om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Deze initiatieven zijn gestart door A3bc data- en telecom en Parkned in samenwerking met Parkmanagement Midden-Limburg, met als doel om alle bedrijventerreinen in Roermond aan te sluiten op een toekomstvast glasvezelnetwerk. Het glasvezelnetwerk zal worden aangelegd zodra 25% van het totaal aantal bedrijven op alle bedrijventerreinen in Roermond zich heeft aangemeld. Naar verwachting zal dit aantal nog deze zomer worden behaald. Ondanks dat nog niet op alle bedrijventerreinen in Roermond glasvezel aanwezig is, kunnen bedrijven op individuele basis toch gewoon aangesloten worden.

Roerstreek

Op bedrijventerrein Roerstreek zijn er mogelijkheden voor bedrijven om op het glasvezelnetwerk aangesloten te worden. Het vraagbundelingstraject wat op dit bedrijventerrein liep om een glasvezelnetwerk aan te leggen heeft voldoende aanmeldingen opgeleverd. Deze aanmeldingen zullen in de komende weken worden omgezet naar concrete opdrachten, waarna gestart zal worden met het aanvragen van de benodigde vergunningen en de aanleg van het netwerk zal gaan starten. Bedrijventerrein Roerstreek zal hiermee het eerste bedrijventerrein van de bedrijventerreinen waar het vraagbundelingstraject loopt worden dat beschikt over een eigen glasvezelnetwerk. Dit geldt voor zowel Roerstreek-Noord als Roerstreek-Zuid. In de tussentijd kunnen bedrijven die op dit terrein gevestigd zijn zich toch gewoon op individuele basis op het glasvezelnetwerk laten aansluiten.

Willem Alexander

Op bedrijventerrein Willem Alexander zijn er ook mogelijkheden voor bedrijven om op het glasvezelnetwerk aangesloten te worden. Op dit terrein loopt momenteel een vraagbundelingstraject, waarbij er bij voldoende aanmeldingen ook een glasvezelnetwerk aangelegd zal gaan worden. Bedrijven kunnen in de tussentijd toch gewoon over een glasvezelaansluiting beschikken door zich op individuele basis aan te laten sluiten.

Spickerhoven

Op bedrijventerrein Spickerhoven ligt een glasvezelnetwerk. Op vrijwel het gehele terrein zijn er glasvezelvoorzieningen aanwezig, waardoor er op het gehele terrein eenvoudig en tegen aantrekkelijke voorwaarden aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.

Overige bedrijfslocaties in Roermond

Op andere bedrijfslocaties in Roermond zijn er ook mogelijkheden voor bedrijven om op het glasvezelnetwerk aangesloten te worden. Bedrijven die op Gebroek Heide of Oosttangent gevestigd zijn kunnen ook op het glasvezelnetwerk worden aangesloten.

Ondernemen in Roermond

Om ondernemers te interesseren voor Roermond als vestigingsplaats voor hun bedrijf is er Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV. In opdracht van gemeente Roermond beheert deze ontwikkelingsmaatschappij de bedrijventerreinen. Voor het collectief regelen van zaken op de bedrijventerreinen is er de Stichting Parkmanagement regio Roermond. Bij de collectieve inkoop hoort ook de collectieve aansluiting van een bedrijventerrein op het aanwezige glasvezelnetwerk. Collectieve inkoop van glasvezel zorgt voor een kostenvoordeel maar ook voor een betere dienstverlening op het gebied van glasvezel.