Glasvezel Rijswijk

Er zijn volop mogelijkheden voor bedrijven en instellingen in Rijswijk om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk. Rijswijk beschikt over een uitstekende digitale infrastructuur, waardoor er voor bedrijven mogelijkheden ontstaan om bijna overal tegen aantrekkelijke condities een snelle internet verbinding te realiseren.

Doe de glasvezel postcodecheck

Bedrijventerreinen in Rijswijk

In Rijswijk zijn er diverse bedrijventerreinen. Op vrijwel al deze bedrijventerreinen ligt een glasvezelnetwerk, waardoor er gemakkelijk en tegen gunstige voorwaarden glasvezelaansluitingen geleverd kunnen worden.

Plaspoelpolder

Op bedrijventerrein Plaspoelpolder ligt er al enige jaren een glasvezelnetwerk. Dit netwerk is aangelegd na een renovatie van het bedrijventerrein en is met behulp van de gemeente het terrein niet alleen voorzien van glasvezel, maar ook van een openbaar WiFi-netwerk. Op het terrein zijn gedurende de renovatie ook enkele grote projecten uitgevoerd, waaronder de sloop-/nieuwbouw van het Europees Octrooicentrum en de komst van een datacentrum van de overheid. Met behulp van het glasvezelnetwerk worden er vanuit dit Rijksdatacenter maar liefst 30.000 werkplekken van diverse ministeries in Den Haag beheerd. Daarnaast biedt het glasvezelnetwerk ook voordelen voor bedrijven die op het terrein gevestigd zijn doordat er tegen aantrekkelijke voorwaarden aansluitingen gerealiseerd kunnen worden.

Harnaschpolder

Op bedrijventerrein Harnaschpolder is er ook een glasvezelnetwerk aanwezig. In vrijwel alle straten van het terrein zijn er glasvezelvoorzieningen aanwezig, waardoor bedrijven eenvoudig en tegen gunstige voorwaarden aangesloten kunnen worden.

Hoornwijck

Op bedrijventerrein Hoornwijck is er eveneens een glasvezelnetwerk aanwezig, waardoor alle bedrijven die op het terrein gevestigd zijn gemakkelijk aangesloten kunnen worden.

Overige bedrijfslocaties in Rijswijk

Naast de bovengenoemde bedrijventerreinen zijn er op diverse andere bedrijfslocaties ook mogelijkheden voor bedrijven om op het glasvezelnetwerk aangesloten te worden. Op Broekpolder, Vrijenban, de kantorenlocatie bij het station Rijswijk, De Zuidflank, het bedrijventerrein aan de Delftweg, op het bedrijventerrein gelegen aan de Heulweg naast het TNO-complex en de kantorenlocatie in het gebied rondom winkelcentrum In de Bogaard kan Zakelijk Glasvezel ook geleverd worden.