Glasvezel Oss

In Oss zijn er volop mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk van KPN. De kosten van een glasvezel aansluiting zijn afhankelijk van de afstand tot de glasvezel infrastructuur, gewenste bandbreedte voor internet en contractduur.

Speciale mogelijkheden zijn er voor bedrijven in Oss die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen:

Doe de Glasvezel postcodecheck

Meer informatie over glasvezel in Oss

De KPN centrale aan de Oostwal kan alle bedrijven in Oss voorzien van breedbandverbindingen. Bovendien liggen vrijwel overal in Oss glasvezelringen door de stad naar de diverse wijken en industrieterreinen, waardoor de mogelijkheden voor bedrijven en instellingen om gebruik te maken van breedbandvoorzieningen ongekend goed zijn. Oss is zeer centraal gelegen in Nederland en daardoor tevens goed bereikbaar. Bovendien is Oss direct aangesloten op belangrijke verkeersaders zoals de A50 (noord-zuid) en de A59 (oost-west). Oss beschikt met de Maashaven over één van de weinige plaatsen in Zuid-Nederland met een haven voor schepen tot 2000 ton.

Glasvezel voor particulieren

In Oss zijn er nog niet veel mogelijkheden voor particulieren om over te stappen op glasvezel. Het enige project op dit gebied is geïnitieerd door Reggefiber en heeft betrekking op ongeveer 500 woningen in een nieuwbouwproject op het voormalige ziekenhuisterrein en het Sibeliuspark, waardoor de meeste bewoners van Oss voor snel internet zijn aangewezen op het coaxnetwerk van Ziggo.

Glasvezel in het buitengebied van Oss

Mabib (Maatschappij voor Breedband in Brabant) start in de tweede helft van 2016 met het aansluiten van woningen op glasvezel in het buitengebied van Oss.

Glasvezel op de bedrijventerreinen

Ondanks het feit dat er omstreeks 2010 op alle bedrijventerreinen in Oss al een glasvezel netwerk is gerealiseerd door KPN is sbboss gestart met een onderzoek om een tweede glasvezelnetwerk aan te leggen naast de reeds aanwezige netwerken van KPN. De parkmanagement organisatie zou hiermee willen starten op Elzenburg en De Geer. Het initiatief is met name gericht op prijs, omdat men de prijzen die KPN vraagt aan ondernemers en bedrijven voor glasvezel en internet aan de hoge kant vindt. Op 18 februari 2016 is hiervoor een bijeenkomst geweest en is uitgelegd wat de plannen zijn. Het blijft nog even afwachten of hiervoor voldoende belangstelling is.

Een werkgroep zal starten met het oprichten van een coöperatie waarbij alle bedrijven die gebruik gaan maken van het aan te leggen eigen zakelijk glasvezel netwerk belanghebbenden worden en klant van de coöperatie. De werkgroep gaat tevens bekijken of zij de financiering van de aanleg van het eigen zakelijk glasvezel netwerk rond kan krijgen.