Glasvezel Menaldumadeel

In de gemeente Menaldumadeel zijn er voldoende mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk van KPN. De kosten van een glasvezel aansluiting zijn afhankelijk van de locatie, afstand tot de glasvezel infrastructuur, gewenste bandbreedte voor internet en contractduur.

Speciale mogelijkheden zijn er voor bedrijven in de gemeente Menaldumadeel die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen:

Beetgum

Beetgumermolen

  • Geen bedrijvenlocaties aanwezig

Berlikum

Dronrijp

Marssum

  • Geen bedrijvenlocaties aanwezig

Menaldum

Doe de Glasvezel postcodecheck

Meer informatie

De gemeente Menaldumadeel ligt in de provincie Friesland. De gemeente telt ruim 13.500 inwoners. Menaldumadeel is bereikbaar via de autosnelweg A31 en via de N31. In 2013 heeft de gemeenteraad besloten tot een herindeling van de gemeente in 2018. Deze 'nieuwe' gemeente moet dan maar liefst 47.000 inwoners gaan tellen.

Overige plaatsen in de gemeente Menaldumadeel zijn: Deinum, Boksum, Engelum, Wier, Schingen, Blessum en Slappeterp.