Glasvezel Leiden

In Leiden zijn er volop mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezelnetwerk van KPN. Leiden beschikt over een uitgebreide infrastructuur als het gaat om de beschikbaarheid van Zakelijk Glasvezel.

Speciale mogelijkheden zijn er voor bedrijven in Leiden die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen:

Doe de Glasvezel postcodecheck

Glasvezel in Leiden

Met ruim 112.600 inwoners (kerncijfers gemeente Leiden) is Leiden de vierde gemeente in Zuid-Holland. Inclusief de randgemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is Leiden in Zuid-Holland na Rotterdam en Den Haag de grootste stedelijke agglomeratie. Leiden beschikt over drie KPN centrales: één aan de Boommarkt, één aan de Cornelis Schuytlaan en één aan de Willem de Zwijgerlaan. Vanuit deze centrales lopen diverse glasvezellussen door de stad. Deze goed ontwikkelde glasvezelinfrastructuur zorgt ervoor dat bijna overal in Leiden bedrijven, organisaties en particulieren kunnen beschikken over snel internet. Dit is zeker van belang voor de grote groep studenten en universiteitsmedewerkers die Leiden van oudsher telt. De Universiteit Leiden is een van de meest vooraanstaande universiteiten in Europa. Aan de universiteit (met zowel faculteiten in Leiden als Den Haag) zijn 5.500 medewerkers verbonden en 25.800 studenten

Leiden, kennisstad

Leiden profileert zich als kennisstad en als stad van de ontdekkingen. De eerder genoemde Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum geven deze profilering mede gestalte. Bio science is als sector sterk vertegenwoordigd. In het Leiden Bio Science Park werkten in 2015 ruim 17.000 personen (bron: kengetallen gemeente Leiden). Dit op een totale beroepsbevolking van ruim 60.000 personen. In Leiden zijn bijna vijfduizend bedrijven gevestigd. De grootste groep bedrijven is actief in advisering, onderzoek en in de specialistische zakelijke dienstverlening. Gevolgd door de groot- en detailhandel en de gezondheids- en welzijnszorg. Voor al deze bedrijven is een stabiel netwerk, gefaciliteerd door een glasvezelinfrastructuur, onontbeerlijk.

Voordelen glasvezel

Voor deze bedrijven en kennisinstellingen kent glasvezel veel voordelen. Als uw bedrijf is aangesloten op een glasvezelnetwerk beschikt u over een enorm groeipad op het gebied van capaciteit en diensten. Een glasvezelverbinding is vele malen sneller dan ADSL, SDSL, VDSL of een kabelverbinding. Glasvezelverbindingen zijn per definitie symmetrisch. Dat betekent dat de uploadsnelheid en de downloadsnelheid aan elkaar gelijk zijn. Samen met de hoge up-time van glasvezelverbindingen zorgt dat ervoor dat glasvezel uitermate geschikt is binnen uw bedrijf.

Ontdek Leiden

Naast de rol als kennisstad, verleidt Leiden een gemêleerde groep bezoekers om Leiden te ontdekken. Onderzoekinstituut en natuurhistorisch museum Naturalis trekt vooral kinderen (met ouders en begeleiders) in de basisschoolleeftijd. Leidse festivals trekken twintigers en dertigers. En mensen die een moment van rust zoeken, weten de Hortus Botanicus te vinden. Net als de vele hofjes die de binnenstad telt. De grachten, singels, leuke straatjes en bruggen (maar liefst 88!) geven Leiden een aantrekkelijk gezicht, wat verleidt tot een langer verblijf. Het loont om Leiden ook eens van de andere kant te bewonderen, namelijk vanaf het water. De oude sfeer in de Zuid-Hollandse stad gaat goed samen met de techniek van nu, waar glasvezel wezenlijk onderdeel van is.

Glasvezeltarieven in Leiden

Bij het aansluiten van uw bedrijf op het glasvezelnetwerk krijgt u te maken met zowel eenmalige als maandelijkse kosten. De eenmalige kosten van een glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van waar uw pand zich bevindt ten opzichte van de glasvezelinfrastructuur. Hoe kleiner de afstand tot het dichtstbijzijnde knooppunt waarop u kunt worden aangesloten, hoe lager de kosten.

De maandelijkse kosten worden onder meer bepaald door de huur van de vezel, de gewenste snelheid voor internet en de contractduur. Aan de hand van de postcodecheck krijgt u direct inzicht in alle mogelijkheden en tarieven. De eenmalige aansluitkosten van een glasvezelaansluiting zijn afhankelijk van de locatie van uw pand en afstand tot de glasvezelinfrastructuur. De maandelijkse kosten hangen af van de gewenste bandbreedte voor internet en contractduur.

Overige locaties in Leiden: Merenwijk, Noorderkwartier, Groene Oostvlietpolder, Haarlemmerweg