Glasvezel Halfweg

In Halfweg zijn er volop mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk. Halfweg beschikt over een uitstekende glasvezel infrastructuur, waardoor bedrijven op individuele basis kunnen worden aangesloten ongeacht de locatie.

Doe de glasvezel postcodecheck

Bedrijventerreinen in Halfweg

Halfweg beschikt over een tweetal bedrijventerreinen. Op beide bedrijventerreinen zijn er mogelijkheden voor bedrijven om op het glasvezelnetwerk aangesloten te worden.

Polanenpark

Op het Polanenpark is er een glasvezelnetwerk aanwezig. In vrijwel alle straten van het terrein zijn er voor bedrijven mogelijkheden om tegen aantrekkelijke voorwaarden op dit netwerk aangesloten te worden. Het Polanenpark beschikt over bedrijfspanden met een eigen laden-/loswal, een ideale oplossing voor bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten via het water doen uitvoeren.

Sugar City

Op het bedrijventerrein Sugar City is er ook een glasvezelnetwerk aanwezig. Voor de komst van het glasvezelnetwerk vond er een draadloze overdracht van informatie plaats, maar vanwege de grote evenementen die op het terrein plaatsvinden, waaronder de Voice of Holland, was een consistent en betrouwbaar glasvezelnetwerk enorm belangrijk. Met behulp van een centrale ruimte in een van de oude silo's op het terrein worden diverse bedrijfspanden met een glasvezelverbinding aan elkaar gekoppeld. Hierdoor zijn er vrijwel overal op het terrein glasvezelvoorzieningen aanwezig en kunnen er eenvoudig aansluitingen worden gerealiseerd. Sugar City is de naam van het voormalige CSM terrein.

Contract voor Zakelijk Glasvezel afsluiten in Halfweg

Voor Zakelijk Glasvezel kent IP Visie standaard een drietal contracttermijnen. Er is de mogelijkheid om een 1-jarig, 3-jarig of 5-jarig contract af te sluiten. Wanneer u een contract doet afsluiten met een langere looptijd, dan kunt u in veel gevallen profiteren van een aantrekkelijker tarief voor zowel de eenmalige als de maandelijkse kosten. Wanneer de initiële contractduur is verstreken, dan is er de mogelijkheid om het contract te verlengen voor wederom een periode van 1, 3 of 5 jaar. Wanneer u geen verlengingscontract tekent, dan zal de glasvezelverbinding maandelijks opzegbaar zijn en blijven de tarieven die zijn afgesproken in het oorspronkelijke contract geldig.


Halfweg maakt onderdeel uit van de gemeente Haarlemmermeer