Glasvezel Drunen

In Drunen zijn er voldoende mogelijkheden voor bedrijven om aangesloten te worden op het glasvezel netwerk. Drunen beschikt over een eigen glasvezel ring met als middelpunt de centrale aan de Stationsstraat. Dit zorgt er voor dat bedrijven bijna overal tegen gunstige voorwaarden over een breedband aansluiting kunnen beschikken.

Doe de glasvezel postcodecheck

Zakelijk Glasvezel op bedrijventerreinen in Drunen

Drunen beschikt over een tweetal bedrijventerreinen. Op beide bedrijventerreinen is er een glasvezelnetwerk aanwezig waarop bedrijven aangesloten kunnen worden. Dankzij een collectief glasvezelnetwerk dat voor een groot deel door Drunen loopt kunnen ook bedrijven die in het centrum van Drunen gevestigd zijn tegen aantrekkelijke voorwaarden aangesloten worden.

Collectief glasvezelnetwerk

Sinds 2012-/2013 zijn alle bedrijventerreinen in Drunen aangesloten op een glasvezelnetwerk. Dit glasvezelnetwerk wordt beheerd door de stichting Glasnet Heusden, dat bestaat uit lokale ondernemers, de gemeente en de stichting parkmanagement Heusden. Deze stichting heeft als doel om alle bedrijventerreinen binnen de gemeente te voorzien van glasvezel en heeft ook de eerste initiatieven + voorbereidingen getroffen om dit netwerk te realiseren. Inmiddels loopt dit glasvezelnetwerk door diverse kernen van de gemeente, waaronder Drunen.

Het glasvezelnetwerk is opgebouwd uit twee lagen, een passieve en een actieve laag. De passieve laag houdt het ondergrondse buizen- en glasvezelstelsel in, inclusief de centrale PoP-locaties. Vanuit deze PoP-locaties heeft het netwerk een rechtstreekse verbinding met de AMS-IX. Het internationale knooppunt van de AMS-IX dient als de "voordeur" van het netwerk om verbindingen met andere netwerken mogelijk te maken. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zo min mogelijk last hebben van storingen en-/of onderbrekingen is het netwerk redundant uitgevoerd, inclusief de verbinding naar de AMS-IX via verschillende verbindingen. Daarnaast beschikt het netwerk ook over een eigen cityring, waardoor er nog meer redundantie wordt aangebracht. Door deze vormen van redundantie toe te passen zijn alle bedrijventerreinen die op het netwerk aangesloten zijn verzekerd van continue bereikbaarheid.

Metal Valley

Op het bedrijvenpark Metal Valley is er een glasvezelnetwerk aanwezig. Metal Valley is aangesloten op het collectieve glasvezelnetwerk dat door Drunen loopt. Alle bedrijven die in de straten van het terrein gevestigd zijn kunnen hierdoor eenvoudig en tegen aantrekkelijke voorwaarden op dit netwerk aangesloten worden. Metal Valley is ontstaan vanuit het voormalige Groenewoud I. De clustering van diverse metaalbedrijven op het bedrijvenpark maakt open innovatie mogelijk, waardoor bedrijven gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Op Metal Valley is er parkmanagement actief.

Groenewoud

Op bedrijventerrein Groenewoud is er ook een glasvezelnetwerk aanwezig waarop bedrijven aangesloten kunnen worden. Groenewoud is ook aangesloten op het collectieve glasvezelnetwerk dat door Drunen loopt. Vrijwel overal op het terrein zijn er voorzieningen voor glasvezel aanwezig, waardoor er eenvoudig glasvezelaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. Bedrijventerrein Groenewoud beschikt over het keurmerk "Veilig Ondernemen". Daarnaast is er ook parkmanagement op het terrein actief.