Techniek Ethernet VPN

Techniek Ethernet VPN

Garantie volledige capaciteit Ethernet-VPN

Voor een Premium VPN wordt een doorvoer van nagenoeg 100% gegarandeerd. Een Premium VPN kent bovendien een zeer lage en voorspelbare delay en is daarom uitermate geschikt voor tijdkritische toepassingen zoals spraak en video. Deze garanties kunnen uitsluitend worden afgegeven als er niet meer dan twee locaties via een P2P (point-to-point) op het VPN zijn aangesloten. Dit is de reden dat een Premium VPN alleen leverbaar is in een Point-to-Point-configuratie. Wanneer u meerdere locaties door middel van een Ethernet VPN met elkaar wil verbinden met een gegarandeerde bandbreedte, dan kan dat door tussen deze locaties meerdere Point-to-Point Premium VPN’s aan te leggen.

QoS configuratie

Het is mogelijk om gebruik te maken van QoS op premium EVPN verbindingen. Dit gebeurt door het netwerkverkeer te "kleuren" met behulp van DSCP waardes.