E-VPN Serviceklassen

E-VPN Serviceklassen

Het Ethernet VPN netwerk is een gedeeld netwerk waarvan de capaciteit over alle aangesloten Ethernet VPN's verdeeld wordt. Deze verdeling gebeurt aan de hand van een serviceklasse.

Volledige controle

Op ons core netwerk zijn meerdere gebruikers aangesloten. De capaciteit van het Ethernet VPN netwerk wordt dynamisch over alle aangesloten Ethernet VPN's verdeeld. Deze capaciteit wordt aan de hand van de gekozen serviceklasse aan het betreffende Ethernet VPN toegewezen.

Per Ethernet VPN heeft u de keuze uit de serviceklassen Entry en Premium. Deze serviceklassen bieden verschillende garanties wat betreft de throughput van het ethernet verkeer. De throughput van een Ethernet VPN is gedefinieerd als een percentage van het totaal aantal Ethernet-frames (inclusief Ethernet-managementframes) die via het Ethernet VPN tussen twee of meer bedrijfslocaties worden getransporteerd.

Door te kiezen voor de serviceklasse Entry of Premium heeft u de volledige controle over welke prioriteit aan uw Ethernet VPN wordt toegekend binnen ons Ethernet VPN netwerk.

Entry E-VPN

De throughput van een Entry-VPN varieert in de tijd en kan iedere waarde tot 100 procent van de afgenomen bandbreedte aannemen. Hierbij is geen sprake van een vaste overboekingsfactor. De throughput is afhankelijk van de beschikbare vrije capaciteit van ons netwerk. Onder deze vrije capaciteit wordt de capaciteit die niet in gebruik is voor de afhandeling van Premium E-VPN-verkeer verstaan. Alle beschikbare vrije capaciteit wordt vervolgens over alle Entry E-VPN's verdeeld. Dit proces is volledig dynamisch. Een Entry E-VPN is hiermee vooral geschikt voor niet-tijdkritische toepassingen zoals internet en e-mail. Een Entry E-VPN is zowel geschikt voor een Point-to-Point als een Any-to-Any E-VPN-configuratie.

Premium E-VPN

Voor een Premium Ethernet VPN kan de throughput nagenoeg voor 100% gegarandeerd worden. Een Premium E-VPN kent een zeer lage en voorspelbare delay, waardoor deze dienst uitermate geschikt is voor tijdkritische toepassingen zoals Voice over IP of videoconferencing.

Om deze garanties te kunnen waarborgen kan een Premium E-VPN uitsluitend binnen een Point-to-Point configuratie geleverd worden. Het is mogelijk om meerdere bedrijfslocaties met elkaar te verbinden en over een gegarandeerde bandbreedte te beschikken door tussen alle locaties steeds een afzonderlijk Point-to-Point verbinding te realiseren.

Quality of Service

Met een Premium E-VPN is het mogelijk om gebruik te maken van Quality of Service (QoS). Met QoS kunnen de algehele prestaties van het netwerk worden verbeterd door kritische of tijdgevoelige applicaties voorrang te geven boven andere applicaties.

Met QoS beschikken deze applicaties over een gegarandeerde hoeveelheid bandbreedte, een meer gecontroleerde jitter en is de algehele latency lager. Bij QoS worden verkeersstromen met behulp van DSCP-waarden van een prioriteit voorzien.

Op de switch wordt vervolgens voor iedere verkeersstroom een virtuele wachtrij aangemaakt. Afhankelijk van de prioriteit wordt verkeer eerder doorgelaten of is er voor een specifieke verkeersstroom meer bandbreedte gereserveerd. Hierdoor kunnen verkeersstromen binnen het netwerk volledig beheerd worden en kan gewaarborgd worden dat voor tijdkritische applicaties altijd voldoende bandbreedte beschikbaar is.