Wat is het verschil tussen een Entry E-VPN en een Premium E-VPN

Wat is het verschil tussen een Entry E-VPN en een Premium E-VPN

Ons Ethernet VPN platform is een gedeeld netwerk waarvan de capaciteit dynamisch over alle Ethernet VPN's verdeeld wordt. Deze verdeling gebeurt aan de hand van de gekozen serviceklasse per Ethernet VPN. U kunt kiezen voor een Entry E-VPN of een Premium E-VPN. Het verschil tussen beide serviceklassen zit hem in de throughput (doorvoersnelheid) van het Ethernet VPN.

Entry E-VPN

Een Entry E-VPN kent geen vaste throughput, maar varieert in de tijd en kan hierbij iedere waarde tot 100% van de afgenomen bandbreedte aannemen. De throughput is afhankelijk van de 'vrije capaciteit' binnen ons netwerk. Met 'vrije capaciteit' wordt de capaciteit bedoelt die niet gebruikt wordt voor de afhandeling van verkeer dat voor een Premium E-VPN bedoeld is. De beschikbare capaciteit wordt volledig dynamisch over alle Entry E-VPN's verdeeld.

Een Entry E-VPN is hiermee vooral geschikt voor niet-tijdkritische toepassingen, zoals internet en e-mail. Een Entry E-VPN kan zowel in een Point-to-Point als Any-to-Any configuratie geleverd worden.

Premium E-VPN

De throughput van een Premium E-VPN is nagenoeg 100% gegarandeerd. De delay van een Premium E-VPN is zeer laag en goed voorspelbaar. Een Premium E-VPN is hierdoor vooral geschikt voor tijdkritische toepassingen. Een Premium E-VPN kan alleen geleverd worden in een Point-to-Point configuratie.