Kunnen in een EVPN-VXLAN netwerksegmenten met elkaar communiceren?

Kunnen in een EVPN-VXLAN netwerksegmenten met elkaar communiceren?

Binnen EVPN-VXLAN kunnen netwerksegmenten met elkaar communiceren. Dit kan op twee manieren, via rechtstreekse communicatie of communicatie via een gateway.

Ieder netwerksegment krijgt in een EVPN-VXLAN een eigen unieke Virtual Network Identifier (VNI) toegewezen. Deze VNI vervult dezelfde functie als een VLAN-ID in traditionele VLAN-netwerken. Tussen netwerksegmenten met hetzelfde VNI kan rechtstreekse communicatie plaatsvinden, net zoals VLAN-segmenten rechtstreeks kunnen communiceren als deze segmenten over hetzelfde VLAN-ID beschikken. Om verkeersuitwisseling tussen netwerksegmenten met een verschillend VNI mogelijk te maken is een gateway nodig.