E-VPN locaties

E-VPN locaties

Met een Ethernet VPN is het mogelijk om twee of meerdere bedrijfslocaties met elkaar te verbinden. Binnen E-VPN zijn er twee aansluitvormen. Wanneer er twee bedrijfslocaties direct met elkaar verbonden moeten worden, dan gebeurt dit op basis van een Point-to-Point E-VPN. Wanneer meerdere bedrijfslocaties met elkaar verbonden moeten worden, dan wordt hiervoor een Any-to-Any E-VPN gecreëerd.

Point-to-Point Ethernet VPN

Bij een Point-to-Point Ethernet VPN worden twee bedrijfslocaties direct met elkaar verbonden op basis van het Ethernet protocol. Tussen deze bedrijfslocaties kan gekozen worden voor overbooked of non-overbooked verbinding. Een Point-to-Point Ethernet VPN is uitermate geschikt wanneer er tussen twee bedrijfslocaties grote hoeveelheden dataverkeer worden uitgewisseld of wanneer er van toepassingen gebruik wordt gemaakt waarbij het belangrijk is dat er een bepaalde hoeveelheid bandbreedte beschikbaar is of dat de latency laag is.

In MEF-terminologie staat een Point-to-Point Ethernet VPN ook wel bekend als een E-Line.

Datacenter koppeling

Point-to-Point Ethernet VPN's zijn bij uitstek geschikt om koppelingen te realiseren tussen een bedrijfslocatie en een datacenter of tussen twee datacenters.

Ethernet VPN

Een hoofdvestiging met twee Point-to-Point Ethernet VPN verbindingen naar een datacenter en een nevenvestiging

Any-to-Any Ethernet VPN

Naast Point-to-Point Ethernet VPN verbindingen is het ook mogelijk om meerdere bedrijfslocaties met elkaar te verbinden op basis van een Any-to-Any Ethernet VPN. Binnen een Any-to-Any Ethernet VPN wordt verkeer niet eerst naar een hoofdlocatie geleid, maar kunnen alle bedrijfslocaties direct onderling met elkaar informatie uitwisselen. Op één Any-to-Any Ethernet VPN configuratie kunnen honderden bedrijfslocaties worden aangesloten. Bovendien kunnen er op ieder moment eenvoudig nieuwe locaties worden toegevoegd. Binnen een Any-to-Any Ethernet VPN kunnen uitsluitend overbooked verbindingen gerealiseerd worden. Een Any-to-Any Ethernet VPN is hierdoor met name geschikt voor niet-tijdkritische toepassingen.

In MEF-terminologie staat een Any-to-Any Ethernet VPN ook wel bekend als een E-LAN.

Schematische weergave Point-to-Point Ethernet VPN

Een Any-to-Any Ethernet VPN waarop meerdere bedrijfslocaties zijn aangesloten