Wat is een LOA?

Wat is een LOA?

De afkorting LOA staat voor Letter of Authorization en is niet meer of minder dan een toestemmingsformulier om in het datacenter een patch te maken tussen twee locaties.

De ene locatie (A zijde) zal over het algemeen de locatie van uw eigen rack zijn. De andere locatie (B zijde) zal een locatie zijn in de Meet-me-room (MMR) of een specifiek opgegeven locatie in het cabinet van de leverancier van een dienst.

Wanneer het datacenter naast een Meet-me-room ook nog beschikt over afzonderlijke ODF locaties zou dit ook de B zijde kunnen zijn.

Degene die de connectiviteit levert geeft letterlijk toestemming (authorization) aan de floor manager van het datacenter om een patch te maken vanaf de opgegeven locatie (demarcation location).

De LOA bevat over het algemeen de volgende zaken:

  • Datacenter
  • Address cabinet
  • Patch Panel
  • Patch Panel position
  • Port
  • Connector type