Voorwaarden voor gebruik Dark Fiber

Voorwaarden voor gebruik Dark Fiber

Dark Fiber mag uitsluitend worden gebruikt voor het transport van optische transmissiesignalen. De systemen die daarvoor door u worden ingezet, moeten voldoen aan de laserveiligheidseisen in IEC 60825-2 met betrekking tot laser class 1 (maximaal vermogen van 10 mW bij een lichtvenster van 1550 nm of 16 mW bij 1310 nm). Als het om redenen van afstandsoverbrugging noodzakelijk is om meer vermogen toe te passen, dan mogen ook systemen van laser class 1 M of 3 B worden toegepast. Dit mag alleen als deze zijn uitgerust met een (geactiveerde) voorziening die de laser uitschakelt bij een onderbreking in het lichtcircuit. Deze technieken zijn bekend als ALS, APR, IPR, resp. Automatic Laser Shutdown, Automatic Power Reduction, Intelligent Power Reduction. Omdat deze technieken niet altijd vastgelegd zijn in internationale normen dienen de specificaties daarom aan KPN ter beoordeling te worden aangeboden. KPN behoudt zich het recht voor om in geval van twijfel deze systemen te testen op bovengenoemde normen en indien nodig consequenties te verbinden aan de uitkomst van die testen. Transmissiesystemen die in laser class 4 vallen, mogen nooit worden ingezet op Dark Fiber. Dit in verband met de veiligheid van alle medewerkers, die betrokken zijn bij het onderhoud van de verbindingen.