Technische begrippen Dark Fiber

Technische begrippen Dark Fiber

De wereld van Dark Fiber bestaat uit vele termen- en begrippen. Deze begrippen spelen echter wel een cruciale rol voor het gebruik en de werking van Dark Fiber verbindingen. Op deze pagina leggen wij een aantal begrippen uit die veelvuldig gebruikt worden als het gaat om Dark Fiber.


Zoek een term op beginletter:

A

ALS

AlS staat voor Automatic Laser Shutdown en is een techniek die wordt gebruikt om een laser automatisch uit te schakelen als er een breuk in een glasvezelkabel ontstaat. Dit gebeurt volgens het veiligheidskenmerk ITU-T G.664 waarmee voorkomen dient te worden dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als er laserlicht uit een gebroken glasvezelkabel lekt.

APR

APR staat voor Automatic Power Reduction en is een techniek om het vermogen van de laser in glasvezelkabels te verminderen om zo mogelijke blootstellingsgevaren te voorkomen.

D

Dempingswaarde

Met de dempingswaarde wordt aangegeven hoeveel signaal er in een netwerkkabel verloren gaat. Deze waarde wordt meestal per lengte eenheid van 100 meter berekend en wordt uitgedrukt in decibel.

Dual Dark Fiber

Bij een Dual Dark Fiber oplossing wordt er een dubbele aansluiting tussen twee locaties aangelegd die lopen via geografisch gescheiden routes.

DWDM

DWDM staat voor Dense Wavelength Division Multiplexing. Bij DWDM zijn de golflengten preciezer waardoor er een hogere kwaliteit geleverd kan worden dan met CWDM.

E

Encryptie

Encryptie, ofwel versleuteling, is het omzetten van gegevens in een leesbaar formaat naar een gecodeerd formaat, waarbij de gegevens niet meer in de oorspronkelijke vorm beschikbaar zijn.

F

Failover

Een failover is een vorm van back-up waarbij de taken van een vastgelopen systeem automatisch worden overgenomen door een reservesysteem.

I

IEC 60825-2

IEC 60825-2 gaat over de specifieke vereisten- en richtlijnen voor een veilige werking en het onderhoud van communicatiesystemen met optische vezels, zoals bijvoorbeeld Zakelijk Glasvezel.

IPR

IPR staat voor Intelligent Power Reduction en is een techniek waarmee het vermogen van een laser automatisch wordt verminderd.

L

Laser class

Een laser class is een classificatie dat aan laserlicht wordt toegekend om aan te geven hoe gevaarlijk een laser is.

Latency

Latency is de vertraging in een netwerkverbinding. Deze vertraging bepaalt hoelang het duurt om gegevens te transporteren van A naar B en wordt altijd uitgedrukt in milliseconden.

O

Onderhoudswindow

Een onderhoudswindow is een tijdsperiode waarbinnen preventief onderhoud aan het netwerk wordt uitgevoerd om zo verstoringen in de dienstverlening te voorkomen. Tijdens het onderhoud in een onderhoudswindow kan het voorkomen dat netwerkdiensten tijdelijk niet goed of niet beschikbaar zijn.

Optische transmissiesignalen

Bij optische transmissiesignalen wordt er gebruik gemaakt van licht om informatie te transporteren. Vooral glasvezelverbindingen maken gebruik van optische transmissiesignalen omdat informatie via een laserlicht wordt getransporteerd.

OSI-model

Het OSI-model is ontworpen door de International Organisation for Standardization (ISO) en dient als een referentiemodel voor open communicatie tussen verschillende technische systemen. Het OSI-model dient als designbasis voor communicatiestandaarden die onafhankelijk zijn van fabrikanten met als doel om de communicatie via het internet te standaardiseren.

S

SLA

SLA staat voor Service Level Agreement. In een SLA wordt de kwaliteit van diensten die aan een bedrijf geleverd worden beschreven. Doormiddel van een SLA heeft een partij inzicht in de specificaties- en kosten van afgenomen diensten. Daarnaast kan de leverancier worden aangesproken wanneer afgenomen diensten niet volgens de afgesproken kwaliteit geleverd worden.