Redundante Dark Fiber

Redundante Dark Fiber

Dark Fiber verbindingen zijn redundant te leveren. We maken daarbij onderscheid tussen flat redundant en full redundant, waarbij in dat laatste geval het volledige traject gescheiden is, zowel qua ODF apparatuur, ducts en routes.

Redundantie

Bij redundante dark fiber oplossing beschikt iedere locatie over een dubbele Dark Fiber verbinding. Deze verbindingen kunnen volledig redundant of flat redundant worden uitgevoerd.

Full redundant

Bij een full redundante dark fiber volgt iedere verbinding een unieke geografische route met eigen behuizing. Bij het aanleggen van de verbinding wordt er voor gezorgd dat de routes niet door dezelfde ducts lopen, niet door dezelfde geul lopen en nergens elkaar kruisen op de route.

Volledige redundantie biedt dan ook de hoogste betrouwbaarheid.

 

Dark Fiber full redundant

Alle vestigingen full redundant aangesloten, gescheiden routes, gescheiden ducts, gescheiden ODF

Flat redundant

Het kan voorkomen dat het kostbaar wordt om uw locaties volledig redundant aan te sluiten. In dat geval kan het interessant zijn qua kosten om gebruik te maken van een flat redundante oplossing. De verbindingen zullen in de directe nabijheid van uw locatie voor een deel dezelfde route volgen, door dezelfde duct gaan of in dezelfde geul liggen.

Wanneer de verbindingen (een deel van) hetzelfde traject volgen of dezelfde behuizing delen, dan noemen we dat een flat redundante oplossing.

 

Dark Fiber flat redundant

Alle vestigingen flat redundant aangesloten, deels gescheiden routes, zelfde ducts, gescheiden ODF

Combinatie van flat en full redundant

Wanneer u uw vestigingen op basis van Dark Fiber redundant wil koppelen, dan is het mogelijk om volledig redundant en flat redundant door elkaar te gebruiken. Per vestiging kunt u ervoor kiezen om deze volledig of flat redundant uit te laten voeren.

Bij vestigingen waarbij online bereikbaarheid een minder hoge prioriteit heeft kan een flat redundante oplossing volstaan.

 

Dark Fiber - combinatie volledige en flat redundant

Twee vestigingen full redundant aangesloten, twee vestigingen flat redundant aangesloten