Netwerktopologieën

Netwerktopologieën

Met Dark Fiber kunt u directe koppelingen tussen uw vestigingen realiseren. Hiervoor zijn diverse netwerktopologieën beschikbaar. Welke netwerktopologie het meest geschikt is, is onder andere afhankelijk van de doelstellingen van uw organisatie en de afstand tussen vestigingen.

Point to point verbinding

Bij een Point-to-Point verbinding wordt er een directe verbinding tussen twee bedrijfslocaties gerealiseerd, wat dit de eenvoudigste netwerktopologie maakt. Om de beschikbaarheid van beide locaties te verhogen kan deze verbinding redundant worden uitgevoerd.

Point-to-Point verbinding

Sternetwerk

Bij een sternetwerk worden Point-to-Point verbindingen gerealiseerd tussen bedrijfslocaties en een centrale hub. Alle onderlinge communicatie verloopt via deze hub, waarmee deze hub in feite de gegevensoverdracht voor het gehele netwerk beheert. Een sternetwerk is met name geschikt om geografisch verspreide vestigingen met elkaar te verbinden.

Sternetwerk

Ringnetwerken

Wanneer vestigingen onderling niet te ver van elkaar verwijderd zijn, dan kan een eigen glasvezelring voordelen bieden. Een van de grootste voordelen hiervan is dat de aanleg- en beheerkosten per vestiging sterk gereduceerd worden. Hiervoor bestaan twee soorten netwerktopologieën, een ringnetwerk en een cascadenetwerk.

Ringnetwerk

In een ringnetwerk worden alle bedrijfslocaties aan elkaar geregen in een 'glasvezelketting'. Binnen deze netwerktopologie is er weinig bekabeling nodig en heeft iedere vestiging toegang tot het netwerk. Hierbij fungeert iedere vestiging als repeater, die binnengekomen signalen versterkt en vervolgens weer doorstuurt. Een groot voordeel van een ringnetwerk is dat er automatisch sprake is van redundantie, het signaal kan immers altijd twee kanten opgestuurd worden. Hierdoor kan met een ringnetwerk een zeer efficiënt netwerk met een hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid gerealiseerd worden.

Ringnetwerk

Cascadenetwerk

Een cascadenetwerk is een open ringnetwerk. Binnen een cascadenetwerk wordt een reeks aan bedrijfslocaties met elkaar verbonden. Doordat het netwerk niet gesloten wordt is er minder kabel nodig, waardoor op kosten wordt bespaart.

Cascadenetwerk