Wordt de Dark Fiber actief gemonitored?

Wordt de Dark Fiber actief gemonitored?

Omdat de Dark Fiber niet voorzien is van actieve apparatuur wordt deze niet actief gemonitored of bewaakt. In geval van een storing aan uw Dark Fiber zult u deze zelf moeten melden bij onze support afdeling.