Wat is de beschikbaarheid op jaarbasis van Dark Fiber?
Glasvezel postcodecheck

Wat is de beschikbaarheid op jaarbasis van Dark Fiber?

Dark Fibers kennen een beschikbaarheid van 99,8 % op jaarbasis. KPN voert preventief maatregelen uit om storingen te voorkomen aan uw Dark Fiber. Alle verbindingen worden gerouteerd via een infrastructuur die 24 x 7 uur wordt bewaakt. Onder dit beheer vallen:

  • Het onderhouden van contacten op tactisch en strategisch niveau zoals Kadaster, Gemeenten, Overheid, Wegbeheerders, Provincies en Nutsbedrijven met betrekking tot registratie van leidingen.
  • Het behandelen van KLIC-meldingen (verzoeken tot verstrekken van kabel- en leidingeninformatie) en verstrekken van informatie over de liggingsgegevens van de KPN-infrastructuur.
  • Het zorgdragen voor een verhaalprocedure en behandelen van door derden veroorzaakte kabelschades teneinde een rechtmatige financiële compensatie te verkrijgen voor de toegebrachte schade.
  • Het onderhouden van contacten met externe beleidsmakers, toezichthouders en andere stakeholders (denk hierbij aan OPTA, VNG, overheden, RWS en NS) om in een vroegtijdig stadium regelgeving, met betrekking tot vergoedingen en voorwaarden van aanleg en instandhouding van infrastructuur, te kunnen beïnvloeden.

Advies nodig?

Onze consultants geven u graag advies over onze verbindingen met aanvullende diensten.

076 - 5 331 331
info@ipvisie.com

Bel mij terug