+31 76 - 5331331
Additionele informatie Dark Fiber

Additionele informatie Dark Fiber

De minimale contractduur voor een Dark Fiber verbinding is 12 maanden. Daarna wordt het contract automatisch stilzwijgend verlengd. Helaas is niet mogelijk om op elke locatie in Nederland een Dark Fiber af te nemen. Dit hangt af van het aantal glasvezelkabels en of er vezels zijn die nog onbelicht zijn. 

Beschikbaarheid op jaarbasis van Dark Fiber

Dark Fibers kennen een gemiddelde beschikbaarheid van 99,8 % op jaarbasis. Er worden preventief maatregelen genomen om storingen te voorkomen. Alle verbindingen worden gerouteerd via een infrastructuur die 24 x 7 uur wordt bewaakt. Onder dit beheer vallen:

  • Het onderhouden van contacten op tactisch en strategisch niveau zoals Kadaster, Gemeenten, Overheid, Wegbeheerders, Provincies en Nutsbedrijven met betrekking tot registratie van leidingen.
  • Het behandelen van KLIC-meldingen (verzoeken tot verstrekken van kabel- en leidingeninformatie) en verstrekken van informatie over de liggingsgegevens van de infrastructuur.
  • Het zorgdragen voor een verhaalprocedure en behandelen van door derden veroorzaakte kabelschades teneinde een rechtmatige financiële compensatie te verkrijgen voor de toegebrachte schade.
  • Het onderhouden van contacten met externe beleidsmakers, toezichthouders en andere stakeholders (denk hierbij aan ACM (voorheen OPTA), VNG, overheden, RWS en NS) om in een vroegtijdig stadium regelgeving, met betrekking tot vergoedingen en voorwaarden van aanleg en instandhouding van infrastructuur, te kunnen beïnvloeden.

Onderhoudswindow voor Dark Fiber

Het kan voorkomen dat een Dark Fiber-verbinding wegens onderhoudswerkzaamheden buiten dienst moet worden gesteld. Deze geplande werkzaamheden vinden altijd plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 21:00 uur en 07:00 uur. U ontvangt hiervan minimaal 10 dagen van tevoren bericht. Het is mogelijk om in overleg te bepalen naar welke dag uw voorkeur uitgaat om het onderhoud in te plannen. Geplande onderhoudswerkzaamheden kunnen gepaard gaan met een tijdelijke kwaliteitsvermindering. Deze tijdelijke kwaliteitsvermindering valt buiten de standaard SLA.