Additionele informatie Dark Fiber

Additionele informatie Dark Fiber

Het is helaas niet mogelijk om op elke locatie in Nederland een Dark Fiber af te nemen. Dit hangt af van het aantal glasvezelkabels in de directe omgeving en of er vrije vezels zijn op de gewenste route.

Beschikbaarheid op jaarbasis van Dark Fiber

Dark Fibers kennen een gemiddelde beschikbaarheid van 99,8 % op jaarbasis. Er worden preventief maatregelen genomen om storingen te voorkomen. Alle verbindingen worden 24 x 7 uur wordt bewaakt. Onder dit beheer vallen:

  • Het onderhouden van contacten op tactisch en strategisch niveau zoals Kadaster, Gemeenten, Overheid, Wegbeheerders, Provincies en Nutsbedrijven met betrekking tot registratie van leidingen.
  • Het behandelen van KLIC-meldingen (verzoeken tot verstrekken van kabel- en leidingeninformatie) en verstrekken van informatie over de liggingsgegevens van de infrastructuur.
  • Het zorgdragen voor een verhaalprocedure en behandelen van door derden veroorzaakte kabelschades teneinde een rechtmatige financiële compensatie te verkrijgen voor de toegebrachte schade.
  • Het onderhouden van contacten met externe beleidsmakers, toezichthouders en andere stakeholders (denk hierbij aan ACM (voorheen OPTA), VNG, overheden, RWS en NS) om in een vroegtijdig stadium regelgeving, met betrekking tot vergoedingen en voorwaarden van aanleg en instandhouding van infrastructuur, te kunnen beïnvloeden.

Onderhoudswindow voor Dark Fiber

Het kan voorkomen dat een Dark Fiber-verbinding wegens onderhoudswerkzaamheden buiten dienst moet worden gesteld. Deze geplande werkzaamheden vinden zo veel plaats in de nachtelijk uren. U ontvangt hiervan minimaal 10 dagen van tevoren bericht. Geplande onderhoudswerkzaamheden kunnen gepaard gaan met een tijdelijke kwaliteitsvermindering. Deze tijdelijke kwaliteitsvermindering valt buiten de standaard SLA.