Is de ExpressRoute redundant uitgevoerd?

Is de ExpressRoute redundant uitgevoerd?

In ons core netwerk is de Cloud Connect koppeling redundant uitgevoerd. Pas op het moment dat uw locatie ook redundant is gekoppeld met ons core netwerk heeft u een volledig redundante ExpressRoute. De ExpressRoute wordt geleverd via een Ethernet VPN, waarbij een directe BGP koppeling wordt gemaakt met de desbetreffende aanbieder.