Azure ExpressRoute Global Reach

Azure ExpressRoute Global Reach

Met Azure ExpressRoute Global Reach kunnen wij de ExpressRoute-circuits van uw internationale vestigingen aan elkaar koppelen. Hierdoor is het mogelijk om via het Global Backbone netwerk van Microsoft een internationaal of intercontinentaal bedrijfsnetwerk te creëren. Dit netwerk is volledig gescheiden van het internet en stelt alle vestigingen op een eenvoudige manier in staat om data uit te wisselen.

Een bedrijfsnetwerk op wereldwijde schaal

Azure ExpressRoute is een wereldwijde dienst waarmee u een directe koppeling tussen uw bedrijfsnetwerk en het Azure Cloudplatform kunt realiseren. Maar het ís mogelijk om directe connectiviteit te realiseren tussen uw internationale of intercontinentale vestigingen. Wanneer u uw internationale of intercontinentale vestigingen met elkaar wilt verbinden, dan zouden hiervoor individuele Point-to-Point MPLS-verbindingen gerealiseerd moeten worden. Dit is niet alleen tijdrovend, maar ook een zeer grote investering. Met Azure ExpressRoute Global Reach kunnen wij de ExpressRoute-circuits van alle internationale of intercontinentale vestigingen aan elkaar koppelen in een besloten, virtueel netwerk dat volledig is afgescheiden van het reguliere internet. Het dataverkeer tussen vestigingen wordt dan via het core netwerk van de lokale serviceprovider en het Global Backbone netwerk van Microsoft uitgewisseld. Hiermee vormt Azure ExpressRoute Global Reach een belangrijke aanvulling op het core netwerk van de lokale serviceprovider, wat zorgt voor een hybride netwerkoplossing op wereldwijde schaal.

Azure ExpressRoute Global Reach architectuur

Azure ExpressRoute Global Reach architectuur met 3 intercontinentale vestigingen

Voordelen van Azure ExpressRoute Global Reach

Azure ExpressRoute Global Reach biedt unieke voordelen aan organisaties die hun internationale of intercontinentale vestigingen met elkaar willen verbinden.

Altijd een serviceprovider beschikbaar

Altijd een serviceprovider beschikbaarWanneer een vestiging zich in een land of regio bevindt waar uw serviceprovider niet opereert, dan kunt u te maken krijgen met zeer hoge kosten om een verbinding tussen twee vestigingen te realiseren en te onderhouden. Met Azure ExpressRoute Global Reach kunt u iedere serviceprovider selecteren die ExpressRoute-verbindingen kan realiseren in het desbetreffende land of de regio waarin de vestigingen zich bevinden.

Geen langetermijn contracten

Altijd een serviceprovider beschikbaarWanneer u vestigingen op internationale of intercontinentale schaal wilt verbinden, dan krijgt u vaak te maken met contracten met een contractduur van minstens een of twee jaar. Met Azure ExpressRoute Global Reach betaalt u volgens een pay-as-you-go model dat maandelijks opzegbaar is. Hierdoor zit u niet vast aan lange contracten en betaalt u alleen voor het dataverkeer dat ook daadwerkelijk over het netwerk wordt getransporteerd.

Niet meer afhankelijk van één serviceprovider

Altijd een serviceprovider beschikbaarBij het verbinden van internationale of intercontinentale vestigingen bent u in hoge mate afhankelijk van de desbetreffende serviceprovider. Wanneer u besluit om van serviceprovider te wisselen, dan brengt dit vaak een enorme netwerkmigratie met zich mee die zeer tijdrovend en kostbaar is. Azure ExpressRoute Global Reach biedt u de flexibiliteit om altijd te kunnen wisselen van serviceprovider, zolang deze ExpressRoute-verbindingen kan realiseren. Hierdoor zijn er geen grote netwerkmigraties meer nodig en bent u niet langer afhankelijk van één serviceprovider.

Het wereldwijde netwerk van Microsoft

Met Azure ExpressRoute Global Reach wordt het dataverkeer tussen uw internationale of intercontinentale vestigingen getransporteerd via ons core netwerk en het Global Backbone netwerk van Microsoft. Het Global Backbone netwerk van Microsoft is met ongeveer 209.215 kilometer aan terrestrische en onderzeese glasvezelverbindingen een van de grootste netwerken te wereld. Dit netwerk verwerkt per seconde ongeveer 30 miljard datapakketjes en is toegankelijk via een van de 160 wereldwijde PoP-locaties. Middels op software gebaseerde traffic engineering technologieën worden dynamisch de beste paden voor netwerkverkeer bepaald. Daarnaast worden ook real-time netwerkverstoringen en congesties gedetecteerd zodat netwerkverkeer hieromheen geleid kan worden. Om een optimale beschikbaarheid te waarborgen is het netwerk voorzien van meerdere redundante paden. Doordat wij de Cloud Connect koppelingen vanuit ons core netwerk naar het Global Backbone netwerk van Microsoft ook redundant hebben uitgevoerd heeft u de garantie dat uw internationale of intercontinentale vestigingen altijd dataverkeer met elkaar kunnen uitwisselen.

Microsoft Global Backbone

Met Azure ExpressRoute Global Reach wordt dataverkeer via het Global Backbone netwerk van Microsoft getransporteerd

Hoe wij ExpressRoute-Circuits aan elkaar koppelen

Om uw internationale of intercontinentale vestigingen te verbinden, inventariseren onze engineers eerst in welke landen uw vestigingen zich bevinden en of iedere vestiging over een ExpressRoute-circuit beschikt. Op basis hiervan kunnen wij bepalen tot welke geopolitieke regio uw vestigingen behoren en via welke ExpressRoute-locaties uw vestigingen toegang hebben tot het Azure Cloudplatform. Vervolgens kunnen onze engineers de ExpressRoute-circuits van iedere vestiging aan elkaar gaan koppelen. Op basis van uw wensen kunnen wij Point-to-Point verbindingen of een Any-to-Any netwerk realiseren. Wanneer u verbindingen tussen vestigingen wilt wijzigen of een nieuwe vestiging wilt toevoegen, dan kunnen wij hiervoor eenvoudig de ExpressRoute-koppeling toevoegen of wijzigen.

Configuratie ExpressRoute Global Reach

Een visuele weergave hoe Azure ExpressRoute Global Reach geconfigureerd wordt

Beschikbare netwerkarchitecturen

Met Azure ExpressRoute Global Reach kunnen wij uw internationale of intercontinentale vestigingen op twee manieren met elkaar verbinden. Zo kunnen wij via een Point-to-Point verbinding twee vestigingen met elkaar verbinden of in een Any-to-Any netwerk alle vestigingen met elkaar verbinden.

Point-to-Point

Bij een Point-to-Point verbinding verbinden wij twee vestigingen met elkaar door de ExpressRoute-circuits van beide vestigingen te koppelen.

Point-to-Point verbinding binnen Azure ExpressRoute Global Reach

Een Point-to-Point verbinding tussen twee vestigingen met Azure ExpressRoute Global Reach

Any-to-Any

Bij een Any-to-Any netwerk verbinden wij minimaal twee vestigingen met elkaar. Dit doen wij door de ExpressRoute-circuits van alle vestigingen te inventariseren en voor iedere vestiging de ExpressRoute-circuits expliciet aan elkaar doen koppelen.

Azure ExpressRoute Global Reach architectuur

Een Any-to-Any netwerk waarbinnen alle vestigingen met elkaar kunnen communiceren