Jos Beckers

Jos Beckers

Netwerkinfrastructuur is mijn passie, waarbij de focus ligt op glasvezel. Dagelijks help ik bedrijven bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van netwerkinfrastructuur. Het is mijn doel om bedrijven zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van de keuzes die ze kunnen maken. Door mijn ervaring ben ik in staat om aan te geven wat wel en wat niet kan.

Senior consultant @ IP Visie

Project X

Het is alweer bijna acht jaar geleden, maar ik kan me de ophef rondom Project X nog goed herinneren. Het begon allemaal redelijk onschuldig, maar uiteindelijk liep het toch behoorlijk uit de hand in het Groningse Haren. Met de nodige schade en een aftredende burgemeester tot gevolg. Het verhaal begint bij een meisje uit Haren dat via Facebook haar vrienden uitnodigde voor een ‘sweet sixteen party’. In plaats van uitsluitend haar eigen vrienden uit te nodigen, koos ze er per abuis voor om iedereen uit te nodigen. Op social media ging het bericht ‘viral’ en doordat vrijwel alle nieuwszenders aandacht besteedden aan het fenomeen, gaven tienduizenden mensen aan naar het feestje te zullen komen. Het resultaat is bekend. De enorme toeloop van mensen ontwrichtte de hele plaatselijke gemeenschap.

Nog meer snel internet

Aan het eind van weer een jaar is het gebruikelijk om nog eens terug te kijken naar datgene wat zich heeft afgespeeld het afgelopen jaar. 2018 stond in het teken van handelsoorlogen, een naderende Brexit, de introductie van de AVG en een WK voetbal in Rusland zonder oranje. Maar ook van nepnieuws en een oorlog in Syrië, waar maar geen eind aan lijkt te komen. En natuurlijk ook van onze recordzomer, zowel qua temperaturen als qua geen neerslag. Het verschrikkelijke ongeluk in Oss met de stint en Maarten van der Weijden, die er bijna in slaagde om de Elfstedentocht te zwemmen. Een jaar waarin blokkeerfries werd uitgeroepen tot woord van het jaar, om maar weer eens aan te geven dat de zwarte-pieten discussie nog lang niet is gaan liggen.

Als ik naar mijn eigen (werk) omgeving kijk dan staat 2018 toch vooral in het teken van nog meer snel internet in Nederland. Glasvezel speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Het is deze keer het buitengebied wat alle aandacht voor zich opeist. Op veel plaatsen in Nederland is daadwerkelijk begonnen met het aanleggen van glasvezel in het buitengebied, al dan niet geïnitieerd door vraagbundelingen en het beschikbaar stellen van subsidie door de overheid.

Snel internet voor scholen

Snel internet voor scholen. Iedereen die enige affiniteit heeft met het onderwijs roept al jaren dat de politiek moet overgaan tot actie. Veel scholen hebben immers nog steeds niet de beschikking over een snelle internetverbinding over glasvezel. Anno 2017 is snel internet onmisbaar voor alle scholen, omdat men op grote schaal gebruik maakt van digitale leermiddelen ter ondersteuning van de lessen. Helaas maken nog een groot aantal basisscholen en middelbare scholen gebruik van ADSL of VDSL verbindingen, omdat glasvezel aanleggen in hun geval veel te kostbaar is. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs en minister Kamp van Economische Zaken gaan daar nu iets aan doen. Ruim 800 scholen kunnen een beroep doen op de overheid om de helft van de aanlegkosten mee te betalen. In veel gevallen gaat het om scholen die op een locatie gevestigd zijn waar geen glasvezel infrastructuur in de buurt ligt of waar een obstakel als een snelweg, rivier of spoorlijn er voor zorgt dat de eenmalige aansluitkosten behoorlijk hoog uitvallen.

Alarm over IP, voor velen nog een uitdaging

De betrouwbaarheid van veel alarmtransmissie-oplossingen laat te wensen over. En dat terwijl cybercrime een steeds groter probleem wordt. Bij hogere risico’s werd tot medio 2013 DigiAccess Alarm van KPN toegepast. Het ging hierbij om de zogenoemde AL2/DP3 en AL3/DP4 -locaties, zoals juweliers en bedrijven met aantrekkelijke goederen. waarbij verzekeraars  een continue verbinding met de meldkamer eisen.

DigiAccess Alarm was een speciaal alarm-abonnement, te gebruiken in combinatie met een ISDN-aansluiting. Via dit abonnement werd een continu bewaakte, besloten verbinding opgezet tussen object en meldkamer. KPN zette deze alarmdienstverlening begin van dit jaar definitief uit vanwege verouderde netwerktechnologie. Als vervangende dienst had het bedrijf eerder al *DigiAlarm geïntroduceerd. Dit is een besloten netwerk dat wel via IP werkt maar geen gebruik maakt van het publieke internet. DigiAlarm is NPR 8136 conform. Het is als enige alarmtransmissie-oplossing voor de hogere AL2/DP3 en AL3/DP4 – risico’s door Kiwa end-to-end gecertificeerd conform de Europese norm (NEN-EN 50136:2012).

Van DigiAccess naar DigiAlarm.net

Op dit moment is op de Nederlandse markt een duidelijk waarneembare migratie naar IP gaande, voor wat betreft de alarmdoormelding naar de verschillende meldkamers. Deze migratie is in een stroomversnelling gekomen omdat KPN met ingang van 1 januari 2014 de tarieven van DigiAccess Alarm met 50 % heeft verhoogd en per eind 2014 definitief stopt met alle DigiAccess diensten. Bovendien verlaagt KPN per 1 juli 2014 het servicelevel van deze dienstverlening naar “best effort” waarbij er geen garantie meer wordt gegeven dat alle storingen nog kunnen worden opgelost.

Vanwege het zeer specialistische karakter van deze dienstverlening heeft KPN de verdere exploitatie van DigiAlarm overgedragen aan ASB-Security BV die deze dienstverlening vanaf 1 november 2013 in de markt zet onder de naam DigiAlarm.net. Deze AoIP oplossing is NPR conform en is als enige alarmtransmissie-oplossing in de Nederlandse markt end-to-end door KIWA gecertificeerd. Bij DigiAlarm.net worden tweevoudige besloten en beveiligde verbindingen toegepast, dus niet het internet.

Internet security als taak voor de overheid

Websites van de Rijksoverheid zijn vandaag wederom het doelwit geweest van DDoS aanvallen en zijn het grootste deel van de dag onbereikbaar geweest. De afgelopen weken zijn ook ING, Rabobank, ABN AMRO, KLM, de Nederlandse Spoorwegen en DigiD meerdere malen doelwit geweest. De DDoS aanvallen zorgden steeds voor veel overlast bij de klanten van de getroffen websites.

Steeds keert de rust weer, maar van de daders ontbreekt ieder spoor.