anti-DDoS project X

Project X

Het is alweer bijna acht jaar geleden, maar ik kan me de ophef rondom Project X nog goed herinneren. Het begon allemaal redelijk onschuldig, maar uiteindelijk liep het toch behoorlijk uit de hand in het Groningse Haren. Met de nodige schade en een aftredende burgemeester tot gevolg. Het verhaal begint bij een meisje uit Haren dat via Facebook haar vrienden uitnodigde voor een ‘sweet sixteen party’. In plaats van uitsluitend haar eigen vrienden uit te nodigen, koos ze er per abuis voor om iedereen uit te nodigen. Op social media ging het bericht ‘viral’ en doordat vrijwel alle nieuwszenders aandacht besteedden aan het fenomeen, gaven tienduizenden mensen aan naar het feestje te zullen komen. Het resultaat is bekend. De enorme toeloop van mensen ontwrichtte de hele plaatselijke gemeenschap.

DDoS

Laat dat nu ook precies het doel zijn van DDoS aanvallen. Het ontwrichten van een ICT infrastructuur, door zo veel verzoeken te sturen naar een IP adres, dat de server of servers die de aanvragen moeten verwerken ‘door hun hoeven gaan’. Ik houd ervan om metaforen te gebruiken om bepaalde zaken duidelijk uit te leggen. Dat zie ik als mijn taak; mensen op een simpele manier proberen uit te leggen hoe iets in zijn werk gaat.

Hoe werkt een DDoS aanval?

Cybercriminelen zorgen er voor dat buitensporig veel IP-verkeer via botnets naar uw netwerk wordt gestuurd. De bedoeling is dat netwerkapparatuur of servers vastlopen door het enorme aanbod van networktraffic. Eén op één te vergelijken met project X. Ook het plaatsje Haren was destijds niet berekend op grote aantallen bezoekers. Het bezweek onder de grote stroom van nieuwsgierigen en kwaadwillenden, die er op uit waren om de openbare orde te verstoren.

Onderwijs

DDoS aanvallen komen met name voor in het onderwijs. Leerlingen zien het helaas vaak als een vorm van kattenkwaad. Deels snap ik dat wel. Ik was vroeger op school ook geen ‘heilig boontje’ en heb ook het nodige kattenkwaad uitgehaald. Soms ook met lesuitval tot gevolg. De gevolgen van een DDoS-aanval kunnen groot zijn als de school of onderwijsinstelling zich hier niet op voorbereid heeft. Servers met digitaal leermateriaal of websites worden onbereikbaar. Veel scholen maken gebruik van Magister. Als dit systeem niet bereikbaar is, dan zijn lesroosters niet meer inzichtelijk, cijfers niet meer in te zien, lesmateriaal niet meer toegankelijk en wordt een school besturen nagenoeg onmogelijk.

De impact is extra groot als scholen een DDoS aanval te verwerken krijgen in examentijd. Steeds meer examens worden namelijk gemaakt met behulp van digitale leermiddelen of computers. Wanneer een school niet goed voorbereid is op dit soort aanvallen kan het gevolg zijn dat examens opnieuw gepland moeten worden. Naast veel extra kosten zal dat ook imago-of reputatieschade tot gevolg hebben.

Wij zien het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om het onderwijs zo veel mogelijk te behoeden voor DDoS aanvallen en andere digitale ellende. Dat is precies de reden waarom wij onze glasvezel verbindingen voor scholen standaard uitrusten met anti-DDoS protectie via de NaWas.

NaWas

IP Visie is aangesloten bij de Nationale Wasstraat tegen DDoS aanvallen (NaWas). De wasstraat is ontwikkeld in samenwerking met onder andere de AMS-IX en NL-IX, grote internet exchanges. Op deze manier kan uw verkeer tijdelijk worden omgeleid en wordt de impact van een DDoS aanval geminimaliseerd, omdat het verkeer ‘gewassen’ wordt, voordat het uw bedrijfsnetwerk bereikt. Hierdoor komt uw bandbreedte niet in gevaar en kunt u ongestoord verder werken.

 

Ik wens u allen een zorgeloze digitale toekomst toe.

Netwerkinfrastructuur is mijn passie, waarbij de focus ligt op glasvezel. Dagelijks help ik bedrijven bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van netwerkinfrastructuur. Het is mijn doel om bedrijven zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van de keuzes die ze kunnen maken. Door mijn ervaring ben ik in staat om aan te geven wat wel en wat niet kan.

Senior consultant @ IP Visie

Zakelijk Glasvezel Postcodecheck

Geef een antwoord