Verhuizen van glasvezel

Er komt een hoop bij kijken als u gaat verhuizen met uw bedrijf. Bij IP Visie kunnen we daar over meepraten. Vorige maand zijn we namelijk zelf verhuisd naar een nieuw modern bedrijfspand aan de Penningweg 12 in Etten-Leur. Een van de eerste dingen die wij geregeld hadden was de verhuizing van onze glasvezelverbinding. Voor ons min of meer een vanzelfsprekendheid, omdat we als geen ander weten dat het realiseren van een nieuwe glasvezelverbinding een behoorlijke doorlooptijd met zich mee kan brengen. Helaas is dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Zo worden we dagelijks gebeld door bedrijven die gaan verhuizen en vragen of we voor hun een nieuwe snelle internetverbinding kunnen regelen. De eerste vraag die we dan stellen is wanneer de verhuisdatum staat gepland. In een aantal gevallen krijgen we dan te horen dat het volgende week of al volgende maand is. Voor ons zijn dat soort termijnen veel te kort om in het nieuwe pand een nieuwe glasvezel verbinding te realiseren, zeker als er nog geen vrije vezels in het pand aanwezig zijn.

Verhuizen van een glasvezel verbinding

We praten vaak over het verhuizen van een glasvezel verbinding, maar het gekke is dat een glasvezelverbinding helemaal niet te verhuizen is. Een glasvezelaansluiting is, wanneer deze eenmaal is gerealiseerd, onlosmakelijk verbonden met het pand waarin we de vezels hebben aangesloten. Een verhuis is dan ook in feite een opheffing van het abonnement op de oude locatie en het aanleggen van een nieuwe glasvezelverbinding in het nieuwe pand. Het abonnement van diensten zoals Internet, Ethernet VPN’s en MPLS koppelingen zijn uiteraard wel te verhuizen.

Afkoopsom

Waar veel bedrijven ook geen rekening mee houden is het feit dat ze vaak een meerjarig contract hebben afgesloten voor glasvezel en internet. Ten tijde van het afsluiten van het contract was het aantrekkelijk om een contract te tekenen voor een zo lang mogelijke termijn, omdat op die manier zowel de eenmalige als maandelijkse kosten te drukken waren. Ik kan louter voordelen bedenken die samenhangen met de overstap van bijvoorbeeld een ADSL of VDSL verbinding naar glasvezel, maar één van de nadelen is dat een glasvezelverbinding fysiek niet te verhuizen is en dat alle providers een afkoopsom berekenen wanneer je het contract wil opzeggen voordat de initiële contractduur is verstreken. Op zich is dat logisch, omdat vaak de businesscase (of terugverdientijd) van de provider is gebaseerd op de duur van het afgesloten contract. In veel gevallen worden bewust de eenmalige aansluitkosten laag gehouden om de klant makkelijker over de streep te krijgen om een contract af te sluiten. Vaak zit een deel van de kosten, die nodig zijn om zo’n aansluiting te realiseren verwerkt in de maandelijkse kosten van het abonnement.

Contractovername

In het geval u met uw bedrijf gaat verhuizen naar een ander pand en het contract horende bij uw glasvezelaansluiting van het oude pand nog niet is verstreken is de meest voordelige optie voor u, dat een eventuele nieuwe huurder of eigenaar het contract van u overneemt. De nieuwe bewoner van het pand heeft daar ook vaak voordeel van, omdat hij zelf niet hoeft te zorgen voor een glasvezelaansluiting. Het is vaak een mooie win-win combinatie. De oude eigenaar of huurder van het bedrijfspand hoeft geen afkoopsom te betalen en heeft zijn handen vrij om in zijn nieuwe bedrijfsgebouw een glasvezelaansluiting te realiseren bij de partij die op die nieuwe locatie tegen de meest gunstige voorwaarden kan leveren. Vaak komt de huurder of eigenaar van het oude pand de nieuwe bewoner tegemoet door een deel van de kosten te verdisconteren in de huursom of overnameprijs. Een boete betalen die net zo hoog is als de resterende termijnen van het contract maal het maandbedrag is namelijk ook geen aantrekkelijke optie.

Als goede raad wil ik u dan ook meegeven dat u goed nadenkt over de looptijd van een contract voor een glasvezel aansluiting wanneer u besluit om tot aanschaf over te gaan. Qua tarieven is het aantrekkelijk om u zo lang mogelijk te committen aan een provider, maar u snijdt zichzelf mogelijk later in de vingers als u besluit te verhuizen terwijl de initiële contractduur nog niet is verstreken.

Regel uw zaken op tijd

Wanneer u gaat verhuizen informeer dan in een zo vroeg mogelijk stadium naar de mogelijkheden van een snelle internetverbinding op de nieuwe locatie. Misschien is het zelfs beter om voordat u een koopcontract tekent zich te vergewissen van de mogelijkheden van een snelle breedband internet verbinding. Op deze manier komt u niet voor verassingen te staan en hoeft u niet op zoek naar allerlei onnodig dure tijdelijke oplossingen als zogenaamde voorloop verbindingen over koperinfrastructuur of een 4G router met bijbehorend abonnement.

Informeer bij de specialist

Bij IP Visie hebben we inzicht in vrijwel alle glasvezel infrastructuur die in Nederland aanwezig is en kunnen we dus gemakkelijk voor u beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor een snelle internetverbinding op vrijwel elke locatie in Nederland. Dat scheelt u een hoop puzzel- en uitzoekwerk. Wanneer u tijdig bij ons aan de bel trekt kunnen we alles voor u regelen. Van opzeggen op de oude locatie, een eventuele contractovername tot het aansluiten op uw nieuwe vestigingslocatie.

Voorkom teleurstelling en regel uw zaken op tijd, maak het u gemakkelijk en besteed dit werk uit aan een specialist. U moet bij een verhuizing immers nog veel meer regelen dan alleen uw telecommunicatie infrastructuur.

Ik wens u allen een zorgeloze toekomst toe.

Netwerkinfrastructuur is mijn passie, waarbij de focus ligt op glasvezel. Dagelijks help ik bedrijven bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van netwerkinfrastructuur. Het is mijn doel om bedrijven zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van de keuzes die ze kunnen maken. Door mijn ervaring ben ik in staat om aan te geven wat wel en wat niet kan.

Senior consultant @ IP Visie

Zakelijk Glasvezel Postcodecheck

Geef een antwoord