Snel internet voor scholen

Snel internet voor scholen. Iedereen die enige affiniteit heeft met het onderwijs roept al jaren dat de politiek moet overgaan tot actie. Veel scholen hebben immers nog steeds niet de beschikking over een snelle internetverbinding over glasvezel. Anno 2017 is snel internet onmisbaar voor alle scholen, omdat men op grote schaal gebruik maakt van digitale leermiddelen ter ondersteuning van de lessen. Helaas maken nog een groot aantal basisscholen en middelbare scholen gebruik van ADSL of VDSL verbindingen, omdat glasvezel aanleggen in hun geval veel te kostbaar is. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs en minister Kamp van Economische Zaken gaan daar nu iets aan doen. Ruim 800 scholen kunnen een beroep doen op de overheid om de helft van de aanlegkosten mee te betalen. In veel gevallen gaat het om scholen die op een locatie gevestigd zijn waar geen glasvezel infrastructuur in de buurt ligt of waar een obstakel als een snelweg, rivier of spoorlijn er voor zorgt dat de eenmalige aansluitkosten behoorlijk hoog uitvallen.

Digitale leermiddelen

Digiborden en iPads zijn tegenwoordig gemeengoed in de klas. Leraren maken op grote schaal gebruik van content die via Internet wordt aangeleverd. Het zorgt er allemaal voor dat het onderwijs niet zonder glasvezel en snelle internet verbindingen kan. De PO-raad behartigt de belangen van het basisonderwijs en roept al vanaf 2015 dat er echt tot actie moet worden overgegaan, zeker gezien het feit dat in 2018 men in groep 8 digitale eindtoetsen gaat afnemen. Wat dat betreft zijn we met zijn allen misschien nog net op tijd. Tweeduizend achttien lijkt misschien nog ver weg, maar voor ingewijden uit de glasvezelindustrie is dat helemaal niet het geval. Wij weten allemaal dat er snel beslissingen genomen moeten worden om alle scholen op tijd aangesloten te kunnen krijgen. De normale doorlooptijd voor glasvezelorders is 3 tot 4 maanden, maar wanneer speciale vergunningen nodig zijn om leidingstraten of spoorwegen te kruisen loopt de levertijd al heel snel flink op.

Urgentie

In 2012 en 2015 schreef ik eerder op de blog van IP Visie artikelen over glasvezel en onderwijs. In 2015 schreef ik een artikel onder de kop “Onderwijs kan niet zonder glasvezel“. De urgentie was toen al aanwezig, maar echt heel veel veranderd is er niet sinds die tijd. Dat geeft maar weer eens aan hoe stroperig sommige beslistrajecten gaan. Ik begrijp dat overigens volkomen, want het gaat immers vaak om grote bedragen, zowel qua eenmalige aansluitkosten, maar zeker ook voor de maandelijkse kosten voor een abonnement. Dat geld kan maar één keer worden uitgegeven en elke school moet er voor zorgen dat er goed met dat geld wordt omgegaan en dat uiteindelijk de investering ten goede komt van het onderwijs voor de leerlingen.

Politiek

Vandaag 25 januari 2017 is voor veel scholen waarschijnlijk een belangrijke dag. Onder de kop “Steun in de rug voor scholen zonder internet” publiceerde de overheid dit artikel op de website van de rijksoverheid. Een en ander maakt deel uit van het Doorbraakproject ICT waarin enkele ministeries samenwerken met de PO-raad en de VO-raad met als doel om scholen te laten profiteren van digitale leermiddelen en hun leerlingen voor te bereiden op een samenleving, die steeds meer digitaal wordt.

Een goed voorbeeld doet goed volgen

Wat mij betreft maken we van 25 januari 2017 een nog specialere dag voor het onderwijs. Staatssecretaris Dekker stelt vandaag 5,5 miljoen euro beschikbaar voor snel internet op scholen. Dat is een prachtig gebaar en wat mij betreft doet een goed voorbeeld, goed volgen. Elke school die zijn of haar glasvezelverbinding laat aanleggen door IP Visie wordt gedurende de contractperiode gratis beschermd tegen DDoS aanvallen. Met deze geste willen wij ook een bescheiden bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland en benadrukken dat snelle, stabiele en betrouwbare internetverbindingen onontbeerlijk zijn voor kwalitatief goed onderwijs.

Mijn voorliefde voor netwerkinfrastructuur komt voort uit de wereld van de telefonie. Met mijn jarenlange ervaring op dit gebied ben ik in staat om mee te denken met organisaties en instellingen die voor hun corebusiness gebruik willen maken van de mogelijkheden van de 21e eeuw. Mijn habitat is de cloud en dat zorgt er voor dat ik een ideale sparringpartner ben op het gebied van datacenters, snelle internetverbindingen en IP koppelingen in de ruimste zin van het woord.

Directeur @ IP Visie

Zakelijk Glasvezel Postcodecheck

Geef een antwoord