Glasvezel kwetsbaar bij graafwerkzaamheden

Dagelijks worden in heel Nederland kabels kapot getrokken als gevolg van graafwerkzaamheden. De kosten om de kabels te repareren zijn aanzienlijk, maar de indirecte schade en maatschappelijke overlast die men veroorzaakt is vele malen groter.

Dit is een doorn in het oog van het Agentschap Telecom en voor haar is de maat dan ook meer dan vol. De komende tijd gaat het agentschap extra controles uitvoeren om te kijken of bedrijven wel volgens de juiste richtlijnen te werk gaan. Daarnaast gaat men bedrijven strenger aanpakken die schade veroorzaken tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden.

Sinds 1 juli 2008 is de Wet Informatie uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht. Ook wel bekend als Grondroerdersregeling. Daarnaast heeft het KLO (Kabel- en Leidingoverleg) allerlei maatregelen genomen en richtlijnen opgesteld om graafschades te voorkomen. Toch stijgt het aantal schadegevallen nog steeds.

Uit recent onderzoek blijkt dat een dertigtal bedrijven bovenmatig hoog scoort bij het veroorzaken van kabelbreuken bij graafwerkzaamheden. Het agentschap wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat, maar wel dat bedrijven die zich niet aan de regels houden een boete kunnen krijgen van 250.000 euro.

Dagelijks gaat het om gemiddeld meer dan honderd schadegevallen

De schuldvraag is vaak moeilijk te beantwoorden. Ligt het aan de graver, die geen gebruik gemaakt heeft van het KLIC systeem of speciale grondkaarten waarop de aanwezigheid van leidingen staat ingetekend, zijn er vooraf geen proefsleuven gegraven of ligt de verantwoordelijkheid bij de netbeheerder, die onjuiste of incomplete informatie heeft aangeleverd.

In Nederland liggen nogal wat zaken onder de grond. Naast glasvezel en koperverbindingen voor telecom gaat het ook om riool, gas, drinkwater- en electriciteitsleidingen en daarom moet ook rekening gehouden worden met zaken als wegverzakkingen, gasexplosies en kortsluiting.

De branche is al jaren bezig met het verbeteren van richtlijnen en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben al geleid tot veel verbeteringen in de graafketen, maar desondanks neemt het aantal meldingen jaarlijks nog steeds toe. Ik vermoed dat de hevige concurrentie in de markt en het feit dat de kostprijs van graven continu onder druk staat belangrijke oorzaken zijn voor het veroorzaken van graafschades.

Het is dan ook aan het Agentschap Telecom als toezichthouder op de grondroerdersregeling om er voor te zorgen dat door handhaving het aantal gevallen van graafschade wordt terug gedrongen.

Ik wens u een zorgeloze digitale toekomst toe.

Netwerkinfrastructuur is mijn passie, waarbij de focus ligt op glasvezel. Dagelijks help ik bedrijven bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van netwerkinfrastructuur. Het is mijn doel om bedrijven zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de voor- en nadelen zijn van de keuzes die ze kunnen maken. Door mijn ervaring ben ik in staat om aan te geven wat wel en wat niet kan.

Senior consultant @ IP Visie

Zakelijk Glasvezel Postcodecheck

Geef een antwoord