Bart Postelmans

Alarm over IP, voor velen nog een uitdaging

De betrouwbaarheid van veel alarmtransmissie-oplossingen laat te wensen over. En dat terwijl cybercrime een steeds groter probleem wordt. Bij hogere risico’s werd tot medio 2013 DigiAccess Alarm van KPN toegepast. Het ging hierbij om de zogenoemde AL2/DP3 en AL3/DP4 -locaties, zoals juweliers en bedrijven met aantrekkelijke goederen. waarbij verzekeraars  een continue verbinding met de meldkamer eisen.

DigiAccess Alarm was een speciaal alarm-abonnement, te gebruiken in combinatie met een ISDN-aansluiting. Via dit abonnement werd een continu bewaakte, besloten verbinding opgezet tussen object en meldkamer. KPN zette deze alarmdienstverlening begin van dit jaar definitief uit vanwege verouderde netwerktechnologie. Als vervangende dienst had het bedrijf eerder al *DigiAlarm geïntroduceerd. Dit is een besloten netwerk dat wel via IP werkt maar geen gebruik maakt van het publieke internet. DigiAlarm is NPR 8136 conform. Het is als enige alarmtransmissie-oplossing voor de hogere AL2/DP3 en AL3/DP4 – risico’s door Kiwa end-to-end gecertificeerd conform de Europese norm (NEN-EN 50136:2012).

Van DigiAccess naar DigiAlarm.net

Op dit moment is op de Nederlandse markt een duidelijk waarneembare migratie naar IP gaande, voor wat betreft de alarmdoormelding naar de verschillende meldkamers. Deze migratie is in een stroomversnelling gekomen omdat KPN met ingang van 1 januari 2014 de tarieven van DigiAccess Alarm met 50 % heeft verhoogd en per eind 2014 definitief stopt met alle DigiAccess diensten. Bovendien verlaagt KPN per 1 juli 2014 het servicelevel van deze dienstverlening naar “best effort” waarbij er geen garantie meer wordt gegeven dat alle storingen nog kunnen worden opgelost.

Vanwege het zeer specialistische karakter van deze dienstverlening heeft KPN de verdere exploitatie van DigiAlarm overgedragen aan ASB-Security BV die deze dienstverlening vanaf 1 november 2013 in de markt zet onder de naam DigiAlarm.net. Deze AoIP oplossing is NPR conform en is als enige alarmtransmissie-oplossing in de Nederlandse markt end-to-end door KIWA gecertificeerd. Bij DigiAlarm.net worden tweevoudige besloten en beveiligde verbindingen toegepast, dus niet het internet.

Alarm over IP: van object naar meldkamer

Veel bedrijven maar ook steeds meer particulieren maken voor hun beveiliging tegen inbraak en vandalisme gebruik van een alarminstallatie. Dit kan onder andere door middel van Alarm over IP. Zo’n alarminstallatie bestaat uit een aantal onderdelen zoals een bedienpaneel om het systeem in- en uit te schakelen, een centrale met elektronica en intelligentie met daarin een communicatie-module voor de alarmoverdracht naar de meldkamer, diverse raam- en deurcontacten en detectoren die ongewenste bezoek direct signaleren en alarmeren. Afhankelijk van een aantal factoren zoals de aantrekkelijkheid en waarde van de aanwezige goederen en toegankelijkheid en locatie van het object of pand, zal de verzekeraar de aanwezigheid van een alarminstallatie met doormelding naar een meldkamer (Particuliere Alarm Centrale) al dan niet verplicht stellen.