+31 76 - 5331331
Anti-DDoS in beeld

Anti-DDoS in beeld

Om een volledig beeld te geven wat er precies gebeurd wanneer de Anti-DDoS oplossing in werking treed is hieronder visueel weergegeven hoe de datastroom verloopt van het internet naar uw locatie. In een aantal stappen wordt duidelijk hoe het kwaadwillend verkeer wordt afgevangen en uw netwerk niet kan bereiken.

Interne linkStap 1: Normale situatie

Dit is de normaal situatie. Hier is het gebruikelijke verkeer te zien wat van en naar internet getransporteerd wordt via het core netwerk van IP Visie.

Interne linkStap 2 Start DDoS aanval

De DDoS aanval start en het kwaadwillend verkeer stroomt binnen op uw netwerk. Wanneer te veel verbindingsverzoeken worden ingediend dan schakelt de Anti-DDoS wasstraat in om het verkeer op te schonen.


Interne linkStap 3: Aanval gedetecteerd

De DDoS aanval is gedetecteerd en de Anti-DDoS oplossing treedt in werking om al het kwaadwillende verkeer tegen te houden, zodat het uw netwerk niet kan bereiken. Het "normale verkeer" wordt wel doorgelaten naar uw netwerk.

Interne linkStap 4: Aanval afgeweerd

Enige tijd nadat de DDoS aanval succesvol afgeweerd is, blijft de Anti-DDoS wasstraat nog actief. Hierdoor worden DDoS aanvallen die kort na elkaar volgen, automatisch opgevangen. Pas als de situatie geheel onder controle is wordt pas terug geschakeld naar de originele situatie.