Anti DDoS

Bescherming tegen DDoS aanvallen

Uw internetverbinding is cruciaal voor uw bedrijf. Dat begrijpen wij als specialist op het gebied van verbindingen als geen ander. Wij vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om u zo goed mogelijk te beschermen tegen DDos aanvallen. Dat is de reden dat wij ons als IP Visie hebben aangesloten bij een landelijk initiatief op dit gebied van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP). Het initiatief waarbij vele collega Internet Service Providers zijn aangesloten zorgt er voor dat er in het geval van een DDos aanval een mechanisme in werking treed waarbij het schone dataverkeer wordt gescheiden van het verkeer dat naar u wordt gestuurd met de bedoeling om uw bedrijfsvoering te verstoren. Het schone verkeer wordt bij u afgeleverd en via een speciaal ontworpen constructie wordt het overige verkeer “afgevangen”, zodat u daar geen last van heeft.

Mitigatie oplossing

IP Visie biedt een mitigatie oplossing aan om u te beschermen tegen DDos aanvallen.

Wat is DDoS?

DDoS (Distributed Denial of Service) zijn gecombineerde DoS aanvallen bedoeld om de dienstverlening van uw bedrijf te verstoren. Vaak worden vele duizenden computers gelijktijdig ingezet om zo veel mogelijk dataverkeer te genereren en naar u te versturen met de bedoeling om bepaalde diensten onbruikbaar te maken. Een DDos aanval wordt vaak gericht op een router of firewall in uw netwerk. Wanneer deze apparaten bezwijken onder de druk van buitenaf zullen ook alle andere zaken onbruikbaar worden. Uw gebruikers kunnen geen gebruik meer maken van Internet, uw VoIP verbinding is niet meer te gebruiken en uw buitendienst medewerkers kunnen niet meer bij het netwerk van de zaak. Op deze manier kunt u simpelweg geen zaken meer doen en loopt uw schade per uur behoorlijk op.

Onderwijs

Volgens de VO-raad vormen DDoS-aanvallen de grootste bedreiging voor scholen. Vrijwel dagelijks melden scholen dat hun netwerken als gevolg van een DDoS-aanval één of meerdere dagen platliggen. Vooral tijdens examenperiodes vinden veel DDoS-aanvallen plaats, gericht op de netwerken van onderwijsinstellingen. Vaak zijn de daders leerlingen die hun eigen school voor de lol aanvallen, of omdat ze bijvoorbeeld geen zin hebben om hun tentamens te maken. Voor de onderwijsinstelling kan de aanval verstrekkende gevolgen hebben omdat docenten hun werk niet kunnen uitvoeren, leerlingen hun toetsen niet kunnen maken of geen inzage hebben in hun rooster en huiswerk.

Gevolgen van een DDos aanval

De gevolgen van een DDoS-aanval kunnen voor een organisatie behoorlijk ingrijpend zijn. Als uw systemen door een DDoS-aanval traag reageren of helemaal onbereikbaar zijn, komen werkzaamheden stil te liggen. Klanten en prospects lopen weg, uw imago loopt een forse deuk op en u kampt met de kosten voor herstel. Met de juiste voorbereiding en maatregelen kunt u de schade echter fors beperken.

DDoS-aanvallen vormen een groeiend probleem. De aanvallen nemen in duur en omvang toe. Het is dus niet de vraag óf uw bedrijf te maken krijgt met een DDoS-aanval, maar de vraag is vooral hoe, wanneer en hoe vaak. Met de juiste voorbereidingen en maatregelen kunt u het gevaar op storingen wel aanzienlijk beperken.

Na een aanval heeft u over het algemeen veel tijd nodig om de beschikbaarheid van uw systemen weer te herstellen. Die kosten lopen voor een MKB bedrijf al snel in de tienduizenden euro's.

Een DDOS-aanval volledig uitsluiten, is lastig. Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen:

  • Het uitvoeren van een DDoS-aanval wordt steeds eenvoudiger. Kwaadwillenden kunnen gebruikmaken van betaalde DDoS-diensten op Internet. Al voor een klein bedrag kunt u gedurende korte tijd een aanval uit laten voeren.
  • Aanvallen worden steeds groter en complexer. Steeds vaker maken DDoS-aanvallen gebruik van meerdere aanvalstechnieken tegelijkertijd, wat de verdediging een stuk ingewikkelder maakt.
  • DDoS-aanvallen zijn gericht op servers die vanaf de ‘buitenkant’ beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld om uw website te presenteren aan de buitenwereld. Dergelijke systemen zijn niet te verstoppen voor aanvallers.

Advies nodig?

De consultants van IP Visie geven u graag advies over Anti DDoS met bijbehorende producten.

076 - 5 331 331
info@ipvisie.com