Anti DDoS

Bescherming tegen DDoS aanvallen

Uw internetverbinding is cruciaal voor uw organisatie. Dat begrijpen wij als specialist op het gebied van verbindingen als geen ander. Wij vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om u zo goed mogelijk te beschermen tegen DDoS aanvallen. Met Anti-DDoS wordt u effectief beschermd tegen DDoS aanvallen. Deze aanvallen hebben maar één doel, uw online bereikbaarheid onmogelijk te maken voor een bepaalde tijd, met grote gevolgen van dien.

Al onze verbindingen worden actief gemonitord op DDoS aanvallen. Zodra op het netwerk een DDoS aanval gedetecteerd wordt dan zal onze Anti-DDoS oplossing het kwaadwillend verkeer wegfilteren van het schone verkeer. Het kwaadwillend verkeer wordt op deze manier volledig van uw netwerk gescheiden waardoor uw internettoegang in stand blijft tijdens de DDoS aanval.


Wat is een DDoS aanval?

DDoS (Distributed Denial of Service) zijn gecombineerde DoS aanvallen bedoeld om de dienstverlening van uw bedrijf te verstoren. Vaak worden vele duizenden computers of andere devices gelijktijdig ingezet om zo veel mogelijk dataverkeer te genereren en naar u te versturen met de bedoeling om bepaalde diensten onbruikbaar te maken. Hackers maken vaak gebruik van zogenaamde botnets, dat zijn "gekaapte" PC's of andere aan het Internet verbonden apparaten, die geinfecteerd zijn met malware en op die manier ingezet kunnen worden om een aanval uit te voeren.

Een DDos aanval wordt vaak gericht op een router of firewall in uw netwerk. Wanneer deze apparaten bezwijken onder de druk van buitenaf zullen ook alle andere zaken onbruikbaar worden. Uw gebruikers kunnen geen gebruik meer maken van Internet, uw VoIP verbinding is niet meer te gebruiken en uw buitendienst medewerkers kunnen niet meer bij het netwerk van de zaak. Op deze manier kunt u simpelweg geen zaken meer doen en loopt uw schade met het uur behoorlijk op.

Gevolgen van een DDoS aanval

De gevolgen van een DDoS-aanval kunnen voor een organisatie behoorlijk ingrijpend zijn. Als uw systemen door een DDoS-aanval traag reageren of helemaal onbereikbaar zijn, komen werkzaamheden stil te liggen. Klanten en prospects lopen weg, uw imago loopt een forse deuk op en u kampt met de kosten voor herstel. Met de juiste voorbereiding en maatregelen kunt u de schade fors beperken.

DDoS-aanvallen vormen een groeiend probleem. De aanvallen nemen in duur en omvang toe. Het is dus niet de vraag óf uw bedrijf te maken krijgt met een DDoS-aanval, maar de vraag is vooral hoe, wanneer en hoe vaak. Met de juiste voorbereidingen en maatregelen kunt u het gevaar op storingen aanzienlijk beperken. Na een aanval heeft u over het algemeen veel tijd nodig om de beschikbaarheid van uw systemen weer te herstellen. De schade bedraagt voor een gemiddeld MKB bedrijf al snel tienduizenden euro's.

Een DDoS-aanval volledig uitsluiten, is lastig. Daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen:

  • Het uitvoeren van een DDoS-aanval wordt steeds eenvoudiger. Kwaadwillenden kunnen gebruikmaken van betaalde DDoS-diensten op Internet. Al voor een klein bedrag kunt u gedurende korte tijd een aanval uit laten voeren.
  • Aanvallen worden steeds groter en complexer. Steeds vaker maken DDoS-aanvallen gebruik van meerdere aanvalstechnieken tegelijkertijd, wat de verdediging een stuk ingewikkelder maakt.
  • DDoS-aanvallen zijn gericht op servers die vanaf de ‘buitenkant’ beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld om uw website te presenteren aan de buitenwereld. Dergelijke systemen zijn niet te verstoppen voor aanvallers.


Onderwijs

Volgens de VO-raad vormen DDoS-aanvallen de grootste bedreiging voor scholen. Vrijwel dagelijks melden scholen dat hun netwerken als gevolg van een DDoS-aanval één of meerdere dagen platliggen. Vooral tijdens examenperiodes vinden veel DDoS-aanvallen in het onderwijs plaats, gericht op de netwerken van onderwijsinstellingen. Vaak zijn de daders leerlingen die hun eigen school voor de lol aanvallen of omdat ze bijvoorbeeld geen zin hebben om hun tentamens te maken. Voor de onderwijsinstelling kan de aanval verstrekkende gevolgen hebben omdat docenten hun werk niet kunnen uitvoeren, leerlingen hun toetsen niet kunnen maken of geen inzage hebben in hun rooster en huiswerk.


Gratis Anti-DDoS voor het onderwijs

IP Visie ziet het als haar verantwoordelijkheid om klanten in het onderwijs zo veel mogelijk te behoeden voor DDoS aanvallen. Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft en dat iedereen zo veel mogelijk moet bijdragen aan goed onderwijs in Nederland. IP Visie stelt dan ook haar anti-DDoS oplossing geheel gratis ter beschikking aan alle scholen, die bij ons een internet verbinding over glasvezel afnemen.

Advies nodig?

Onze consultants zijn telefonisch te bereiken op:

076 - 5 331 331
info@ipvisie.com

Bel mij terug